O Iridium

Iridium - globalna sieć zapewniająca dostęp do usług głosowych i transmisji danych w dowolnym miejscu na Ziemi.

System Iridium pokrywa 100% powierzchni naszej planety. Telefony satelitarne Iridium działają w każdym miejscu na świecie: we wszystkich krajach, na morzach i oceanach, i w strefach okołobiegunowych.